O nas

Fundacja „Paliacja – Pomoc” powstała w grudniu 2013r.

Od 2017 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Głównym celem powołania Fundacji jest niesienie pomocy osobom ciężko chorym (szczególnie osobom wymagającym opieki paliatywnej), poprzez zakup sprzętu i polepszanie standardu świadczonej opieki nad pacjentami Oddziału Paliatywno – Hospicyjnego przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Fundacja opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy, nikt z członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia w żadnej formie, zaś całość zebranych środków przeznaczana jest na realizację celów statutowych. Środki zebrane przez Fundację pochodzą przede wszystkim z darowizn przekazywanych przez pacjentów Hospicjum i ich rodzin, a od 2018 roku ze środków przekazanych w ramach 1 % podatku.

 

Zarząd Fundacji:

Magdalena Kruczek – Prezes Fundacji

Beata Maronka – Wiceprezes Fundacji

Małgorzata Kruczek – Członek Zarządu

 

Rada Fundacji:

Marta Kwiatkowska – Przewodniczący Rady Fundacji

Magdalena Sosnowska – Łozińska – członek Rady Fundacji

Łukasz Bochenek – członek Rady Fundacji

 

Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (łac. Pallium = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym.

Oddział Paliatywno – Hospicyjny przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie istnieje od dnia 1 marca 1993 roku.

Jest to całodobowy oddział sprawujący wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi, których schorzenie nie oddziałuje na terapię przyczynową. Opieka ta obejmuje uśmierzanie bólu i innych objawów (leczenie objawowe), łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych oraz wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego. Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Na oddział przyjmowani są przede wszystkim pacjenci w ostatniej fazie choroby nowotworowej.

Oddział prowadzi również Hospicjum Domowe. Opieka paliatywna sprawowana jest w domu chorego przez pielęgniarki, poprzez wykonywanie procedur pielęgniarskich, udzielanie konsultacji i pomocy w prowadzeniu chorych w domu, prowadzeniu edukacji w zakresie praktycznego sprawowania opieki.

Wspomóż nas!

Nr konta: 20 1090 2750 0000 0001 2303 3635

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe.

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close